Tijdschrift

Indien je kiest voor de digitale versie kan je jezelf en je huisgenoten inschrijven via de pagina inschrijven digitaal tijdschrift.
Biofolie


Leden die het tijdschrift thuis toegestuurd krijgen, hebben al gemerkt dat het sinds 2010 verpakt zit in een folie.Wel hier is grondig over nagedacht en de voor en tegens afgewogen. We hebben voor deze folie gekozen omwille van de snellere doorlooptijd(minder manipulaties), de zichtbaarheid van de cover en de extra mogelijkheid om losse informatiefolders bij te voegen.

Deze folie (PLA-folie) is gemaakt op basis van melkzuur dat wordt gewonnen uit plantaardige suikers. De folie is, onder de juiste omstandigheden,volledig converteerbaar in CO2 en H2O. Een bijkomend voordeel is dat bij de productie van de folie al 30 tot 50% energie wordt bespaard ten opzichte van PE folie, en ten opzichte van een papieren omslag nog veelmeer.

De folie is niet thuis composteerbaar, voor thuis composteerbare folie is onze oplage jammer genoeg te klein.