Natuurgebieden
Natuurpunt staat voor kwaliteitsvolle natuurgebieden met een uitgekiende strategie voor recreatief medegebruik. Dankzij onze jarenlange inspanningen en de goede samenwerking met overheden en andere organisaties zijn we erin geslaagd een ruim aanbod aan wandelgebieden te realiseren voor mens en natuur.

Limburg mag zich gelukkig heten dat er in heel de provincie nog veel en mooie natuur terug te vinden is, al moeten we soms achter de verkavelingen op zoek gaan naar het natuurlijk landschap.
Willen we trots blijven op ons groene Limburg, dan moeten we er zorgvuldig mee omgaan!

Klik op de kaart dan kan je een keuze van een natuurgebied selecteren en een pdfje openen over het natuurgebied.