Voorbereiding van bloemenweide en graslanden

AANLEG


Het voorbereiden van de bodem.

Indien er nu nog gras of onkruid staat op de plaats waar je wil zaaien, zijn er verschillende manieren om de grond zaaiklaar te maken.

1.      Lange tijd vooraf de grond afdekken met dikke karton waarop je een tiental cm dikke laag houtsnippers legt. De ongewenste planten verstikken eronder. Voor het zaaien haal je de snippers en karton weg. De aarde is vrijwel volledig proper en kan ingezaaid worden.

2.      Het perceel spitten en de ongewenste planten of graszoden diep in de grond graven. Deze werkwijze is vrij arbeidsintensief voor grote oppervlakten.

3.      Het perceel frezen en de ongewenste planten in de grond frezen. Dit gaat vrij snel en kan voor grote oppervlakten een goede methode zijn. De ongewenste planten kunnen echter wel snel terug in de bloemenweide voorkomen.

4.       Afsnijden van de vegetatie. Hierbij wordt er gebruikgemaakt van een machine die de bestaande vegetatielaag ondergronds afsnijd. Deze laag wordt verwijderd en men bekomt een zuiver zaaibed. Hierin kan men de bloemenweide inzaaien en de kiemplanten hebben nauwelijks last van concurrentie.

 

TIP: een graszodensnijder is te huur in de meeste verhuurcentra.

 

Bloemenweides geven de beste resultaten op bodems die niet of nauwelijks bemest zijn.

 

Het inzaaien doe je best eind maart/begin april, als het niet meer vriest. Het mengsel dun inzaaien (bijvoorbeeld door het zaad voorzichtig tussen duim en wijsvinger te verspreiden). Hierdoor krijg je stevige en gezonde planten.

 

 

TIP:Meng het zaad met wat droog wit zand, hierdoor wordt het gemakkelijker om dun in te zaaien, wordt het zaad gelijkmatiger verdeeld én je ziet goed waar je al gezaaid hebt. Na het zaaien de zaadjes lichtjes inharken en daarna de grond aanrollen of aandrukken.

 

Na enkele weken verschijnen de eerste bloemen en die zullen je blijven verrassen tot de herfst. De beste uitgangssituatie is een perceeltje in de volle zon.

 

MAAIEN


Het éénjarige bijenmengsel en akkervogelmengsel maai je één keer in de herfst.

Het meerjarige vlindermengsel maai je twee keer per jaar, begin juli en half september. Maai de bloemenweide met meerjarige bloemen niet te kort af  (7 à <st1:metricconverter w:st="on" productid="10 cm">10 cm) zodanig dat je de rozetten van de planten niet beschadigt, en zodat insecten die hier tussen leven, kunnen overleven.

 

Het maaien van bloemenweides gebeurt met een zeis of een bosmaaier. Laat het maaisel een paar dagen liggen, zodat de zaadjes eruit kunnen vallen. Keer het maaisel gedurende deze periode (hooien) en verwijder het dan. Een paard of koe in de buurt eet dit hooi heel graag voor je op, maar dit hooi kan ook goed gecomposteerd worden. 

OPGELET: maaisel van het bijenmengsel mag je niet aan vee voeren daar Bolderik giftig is voor het vee!

EXTRA ONDERHOUD VOOR BLOEMENWEIDE MET ÉÉNJARIGE BLOEMEN (bijen- en akkervogelmengsel)

Enkel bij het mengsel met akkerbloemen moet je in het najaar of het voorjaar (maart/april) de grond ook oppervlakkig verstoren door te harken of te gritselen. Het eerste en het tweede jaar wordt bijzaaien aangeraden. Daarna zit er normaal gezien voldoende zaadvoorraad in de aarde, maar je moet wel elk jaar opnieuw de grond in lichte mate verstoren (harken).

 

EXTRA TIP VOOR BLOEMENWEIDE MET MEERJARIGE BLOEMEN (VLINDERMENGSEL)
Deze bloemen komen elk jaar vanzelf terug zonder dat je de grond moet bewerken. Het beste gedijen de bloemen op een schrale grond, daarom wordt het maaisel ook afgevoerd. Meststof geven aan een bloemenweide is daarom ook helemaal uit den boze.

Veel gazons zijn echter sterk bemest en de eerste jaren zul je af te rekenen krijgen met sterke ruigtekruiden zoals brandnetels, zuring, ganzenvoet diverse grassen en andere hoogopschietende onkruiden. Deze kan je best met de hand uittrekken. Je kan hiermee gerust wachten tot deze planten hoog zijn opgeschoten. Zo zie je duidelijk het verschil met de gewenste bloemen. Naarmate de bodem schraler wordt zullen deze ruigtekruiden verdwijnen.

Om nog langer bloei te hebben kan je ook bloembollen aanplanten in een bloemenweide met meerjarige bloemen