Opleiding Animator Top Natuurbeleving

Ben jij die unieke animator die thuis is in de Limburgse natuur? Wil jij graag met gezinnen, bedrijven,… op pad gaan om op een actieve manier de natuur te ontdekken? Dan is deze opleiding tot ‘Animator Top Natuurbeleving’ zeker iets voor jou. In twee weekends laten we je kennismaken met allerlei creatieve manieren om mensen de natuur te laten verkennen.


We stappen in een kano, leren allerlei bushcraft technieken, bouwen shelters en vogelnesten, zoeken schatten tijdens een natuurgeocache, steken de handen uit de mouwen met licht natuurbeheerwerk, zoeken sporen,… Zowel voor als tijdens de opleiding zit je zelf niet stil. Je denkt na, gaat op tocht met enkele van je vrienden of collega-animatoren en steekt een boeiende natuurbelevingsactiviteit in elkaar. Je leert van elkaars vaardigheden en je kan al die rijkdom delen via het onlineplatform van de cursus.


De opleiding Top Natuurbeleving is een essentieel onderdeel van het plattelandsproject 'Top Natuurbeleving' van Natuurpunt Limburg. Doel van dit project is om, in samenwerking met de Limburgse Natuurpunt afdelingen en beheerteams op toeristen gerichte ‘producten’ uit te werken die kunnen doorgaan in de daarvoor in aanmerking komende gebieden. Natuurbeleving binnen de draagkracht van het gebied staat bij deze ‘producten’ voorop. Daarom ook de samenwerking met de lokale beheerders die de draagkracht het best kunnen inschatten.

Naast activiteiten die mensen op eigen houtje kunnen doen, worden er ook activiteiten ontwikkeld waarbij begeleiding essentieel is. De begeleider beschikt over de nodige kennis en capaciteiten voor de betreffende activiteit, maar bijkomend is het belangrijk dat hij/zij goed weet in te spelen op de soms onvoorziene omstandigheden. De bijzondere of spectaculaire natuur van een gebied is immers niet altijd op de afspraak. (De boomkikkers laten zich niet zien want het regent, de ijsvogel zit niet op z’n vaste stek want het waait te fel, de dassen laten zich niet zien want er passeerden loslopende honden, …). Toch wil je de groep die deze activiteit heeft aangevraagd met het gevoel naar huis laten gaan dat ze een bijzondere natuurervaring hebben meegemaakt in Natuurpunt gebied. Met de opleiding tot animator Top Natuurbeleving willen we begeleiders hiertoe handvaten aanreiken. Hierop kunnen ze naar eigen talent verder bouwen.

Het is de bedoeling dat de deelnemers na afloop van de opleiding zelf aan de slag gaan als animator. Daarom werk je nog tijdens de opleiding een eerste activiteit uit voor een bepaald natuurgebied in Limburg. De activiteiten kunnen gefocust zijn op een specifieke doelgroep (bv. jongeren, gezinnen, bedrijven,...) of op een bepaald thema; we denken zeker al aan natuur en welzijn, natuur en cultuur, natuur en avontuur,...

Gelijklopend met deze opleiding worden de te ontwikkelen producten per gebied vastgelegd, wordt de marketing aangepakt en een centraal boekingssysteem ontwikkeld zodat er vanaf dit najaar boekingen kunnen gebeuren en de opgeleide animatoren ingeschakeld kunnen worden.

Voel jij het kriebelen voor een tocht op het water, voor heerlijk en leerrijk koken met verse kruiden, voor het maken van vuur en snijden van lepels,…? Schrijf je dan snel in!


Doelgroep voor de opleiding

Langer geleden en recenter opgeleide natuurgidsen, mensen met wat organisatorische vaardigheden (kanovaren, EHBO, bushcraftmateriaal,…), mensen met een hart om heel actief de natuur in te gaan, jeugdleiders op leeftijd met sterke nostalgie naar wildernisbelevingen, enthousiaste vogelaars die hun passie willen delen,...

Praktisch
Hieronder vind je het programma. Aan de uurblokken, thema’s en locaties kunnen nog kleine wijzigingen gebeuren. Lesgevers zijn telkens top medewerkers voor dat thema.

Kennismaking op 15 april
Voor kandidaat deelnemers organiseren we een informatie- en kennismakingsmoment om de wederzijdse verwachtingen scherp te stellen. De kennismaking vindt plaats op maandag 15 april om 20u00 in het Domein Kiewit, Natuurpunt Limburg, Putvennestraat 112, 3500 Hasselt.

Weekend 1 op 4 en 5 mei
Hier staan creativiteit, water en natuur in de nacht centraal en is er een eerste contact met bushcraft.  


Dag 1

Uurblok

Thema

Zaterdag

10u00 – 11u00

Intro & Kennismaking


11u00 – 12u30

Storytelling

Hoe trek je een groep binnen in je verhaal.  Met welke technieken krijg je de aandacht en nog veel meer…


12u30 – 13u30

Eten – bushcraft


13u30 – 17u00

Creatief in de natuur – Scharrelkids en bushcrafttechnieken – spoorzoeken – dingen maken (bijenhotel,…)


17u00 – 19u30

Bushcraft - Eten


20u00 – 23u00

Avond – Nachtactiviteit: bijzondere beleving – observeren dieren – sporen… verhalen van de avond/nacht

Dag 2

Uurblok

Thema

Zondag

10u00 – 16u00

Water – stilte en Yoga: in kano’sMiddagpauze langs de kant


Weekend 2 op 22 en 23 juni

In het tweede weekend is het de bedoeling dat de deelnemers ook zelf iets brengen. Het eerste blok is op zaterdagavond. Het tweede deel is op zondag. Je bereidt in groepjes van 3 of 4 een activiteit voor die past binnen ‘Top Natuurbeleving’. De opdracht daartoe wordt al in het eerste weekend gegeven. Tussen het eerste en het tweede weekend zit voldoende tijd om inspiratie te vinden bij de reeds gegeven vormingen, via je eigen netwerk en via Natuurpunt CVN.  Skillsharing staat bij de opleiding Top Natuurbeleving centraal. Van voor de start van de cursus dagen we de deelnemers uit om creatief na te denken wat ze zelf zouden willen inbrengen rond Top Natuurbeleving. De weekends dienen ervoor om ervaringen te verwerven, te delen, te verfijnen en meer te leren over methodieken rond Top Natuurbeleving.


Dag 1

Uurblok

Thema

Zaterdag

10u00 – 12u30

Bushcraft(technieken)


12u30 – 13u30

Eten – bushcraft


13u30 – 17u00

Bushcraft Methodieken rond Top Natuurbeleving – good practices / Geocache en waarnemen soorten


17u00 – 19u30

Bushcraft - Eten


20u00 – 23u00

Avond – Nachtactiviteit: bijzondere beleving
(ZELF in te vullen o.b.v. inspiratie en voorbereiding na eerste weekend - in groepjes)

 

Dag 2

Uurblok

Thema

Zondag

10u00 – 15u00

Top Natuurbeleving

(ZELF in te vullen o.b.v. inspiratie en voorbereiding na eerste weekend - in groepjes)


15u00 – 16u00

Evaluatie


Afwisseling in de gebieden

Over de weekends heen zorgen we voor een afwisseling in de natuurgebieden die we aandoen. We voorzien een 6-tal verschillende locaties. Bij elk gebied staan enkele bijzondere soorten die er waar te nemen zijn. We denken aan zeldzame flora (orchideeën, krokussen,...), vleermuizen, amfibieën (boomkikker, vroedmeesterpad, rugstreeppad,..), vogels (roerdomp, houtsnip, nachtzwaluw, woudaap, nachtegaal, blauwborst, boomvalk, watersnip,...) en zoogdieren (bever, everzwijn, das, eikelmuis, galloways, koniks,... en wolf?!).
De definitieve keuze van de locaties gebeurt vóór de start van de cursus. We denken aan Hageven (Pelt), Zwarte Beek (Beringen), Schulensbroek (Lummen, Herk-de-Stad, Halen), Gelinden (Sint-Truiden), De Wateringen (Lommel), De Maten (Diepenbeek, Genk), Smeetshof (Bocholt), De Rammelaars (Ham), Sint-Maartensheide (Bree), Munsterbos (Bilzen), Grootloon (Borgloon), Altenbroek (Voeren), Oude Weerd (Lanaken),...

Doelgroepen voor de producten


Groepen binnen het verenigingsleven,  gasten van B&B en vakantiedorpen, familiereünies, bedrijfsincentives,...

Intermediairen: Eventburo’s, B&B's, toeristische diensten, busbedrijven, ...

Eindwerken - Fiches

Elke deelnemer maakt een ‘eindwerk’ (gekoppeld aan een gebied/plaats).

Leerplatform

Op het leerplatform worden alle fiches van activiteiten geplaatst, filmpjes,…

Interessante weetjes over soorten in een fiche.

Voel jij het kriebelen voor een tocht op het water, voor heerlijk en leerrijk koken met verse kruiden, voor het maken van vuur en snijden van lepels,…? Schrijf je dan snel in!


In opdracht van en in samenwerking met volgende partners: