Natuurbeleid

Essers: een boom te ver

De Vlaamse Regering besliste in maart 2016 om ondanks de vele bezwaren Essers te laten uitbreiden in kwetsbaar natuurgebied.Natuurpunt, samen met andere organisaties en personen is van oordeel dat hierdoor belangrijke natuurgebied verloren gaat. We betreuren het ook dat ondanks de afspraken die gemaakt werden om nooit meer uit te breiden, Essers dit toch vroeg en de regering vandaag hier opnieuw toestemming voor geeft.
Daarom hebben wij samen een natuurbeschermingsactie uitgewerkt. We bieden tien stukken natuur uit de omgeving ter adoptie aan. Stijn Meuris, Nic Balthazar, Erhan Demirci, Gert
Bettens, Tom Kestens, Natuurpunt, Greenpeace, Bos+, het buurtwerk Winterslag en De Limburgse Milieukoepel zijn de  peters en meters van onze actie. Wil jij ons helpen,  adopteer dan ook een stukje natuur De natuuradoptie gebeurt online via deze link

http://www.actiegroep-zonhoverheide.com/natuuradoptie-summary

Meer informatie over het dossier vind je hier...