Brustem

Waarom een evenemententerrein in Brustem geen goed idee is

Donderdag 14 maart 2019 behandelt de Sint-Truidense commissie Ruimtelijke ordening het  RUP evenemententerrein. Natuurpunt,vindt dat geen goed idee.

-Er is geen behoefte aan een extra evenemententerrein in Limburg want zowel Werchter als Pukkelpop hebben intussen toekomstkansen op hun huidige site.

- De bij ingekleurde groenzones in het Zuiden zijn bemest en geploegd. Een goede natuurwaarde bereiken gaat hier 50 jaar duren en is dus geen realistische compensatie.

- Deze plannen brengen geen werkgelegenheid mee voor de regio en bemoeilijken een verdere uitbreiding van het Noordelijk gelegen industrieterrein waar wel tewerkstelling wordt gerealiseerd.

- Natuurpunt is alvast bereid om mee te denken over een duurzaam en globaal plan voor de hele site.

- Door de jaren zijn hier uitzonderlijke natuurwaarden behouden die overal elders verloren gingen.
Zo vind je er onder meer de grootste aaneengesloten oppervlakte schraal hooiland in Vlaanderen.
- Ook voor veel zeldzaam geworden akkervogels zoals veldleeuwerik, graspieper, kievit, grauwe gors, roodborsttapuit,kneu, geelgors, kwartel, patrijs, gele kwikstaart, paapje en tapuit is het belangrijk
- Voor das en eikelmuis is de omgeving erg belangrijk voor de Haspengouwse populatie. Beide soorten staan op de Vlaamse rode lijst van de zoogdieren en zijn beschermd

- Kamperen, parkeren en dergelijke zijn onverzoenbaar met het behoud.
- Er zal ernstige hinder zijn van juni tot september door de opbouwperiodes. Dat is niet occasioneel
- De toegang zal de kerkdorpen van Sint-Truiden en Gingelom overrompelen met autoverkeer.

Kortom dit waardevol open ruimte gebied met zijn unieke natuur opofferen en is niet wenselijk.

Meer info over ons standpunt vind je hier 20181219 Ontwerp-RUP Brustem - bezwaar NPL.pdf