Struikheide (Calluna vulgaris)


 
 
                                                                                                          foto @marcel bex
 
 
 
Struikheide is een plant uit de heifamilie (Ericaceae). Struikheide wordt 30-40cm hoog. Als de takken nog langer worden (tot 1 m) gaan de stengels liggen. De plant heeft tweeslachtige symmetrische bloemetjes, die zorgen voor de paarse heidevelden in augustus tot september.
 
De paarsrode, roze of soms witte bloemen vormen naar 1 kant gekeerde, dichte trossen. De bloemen bevatten veel nectar en zijn geliefd bij tal van insecten.
 
Zonnige, soms licht beschaduwde plaatsen op droge tot vochtige, voedselarme, zure, kalkarme grond (zand, leem grind en hoogveen) vormen de beste groeiomstandigheden.
 
Natuurlijke groeiplaatsen zijn heide, schraal grasland, bermen, hellingen, duinen, bossen, langsspoorwegen, zandgroeven, op aangevoerd zand, verlaten zandige akkers. In de tuin is het een goede bodembedekker op drogere zandgronden. Om het uiteenvallen en verouderen van de struiken tegen te gaan kan je ze om de paar jaar terugsnoeien en zo het vroegere heidegebruik van begrazing en maaien nabootsen.
 
Van de afgeknipte takken kan je bezems maken.