Ruwe berk (Betula pendula)


Deze snelle groeier heeft een ovale kroon (tot 25m) heeft afhangende takken. Het strooisel van de kleine blaadjes verteert goed. De katjes dragen kleine nootjes met 2 vleugeltjes. De berk stelt geen eisen aan zijn standplaats, verdraagt zowel strenge vorst als grote hitte op schrale zandgrond. De twijgen worden gesneden voor berkensap, bezems, het blanke hout voor meubelfabricage en goed brandhout.