Lijsterbes (Sorbus aucuparia)

   ©httpwww.kulak.ac.bebioweb   ©httpwww.kulak.ac.bebioweb

De lijsterbes is in onze streken een algemene soort van zandige en bosrijke gebieden. Zijn naam dankt hij aan het feit dat vogels en vooral merels en lijsters verzot zijn op de oranjerode bessen.
De lijsterbes kan 15m hoog worden. In mei verschijnen de roomwitte bloemschermen. Kan ook als struik aangeplant worden, in dat geval wordt de lijsterbes een 6 m hoog. Het is een sierlijke boom die omwille van zijn smalle vorm vaak als laanboom wordt aangeplant. Omdat de lijsterbes een ijl gebladerte heeft, kunnen er nog planten of gras onder groeien.
Goed verteerbaar bladstrooisel.


Bodem: groeit zowel op zand als op leem. Zelden op klei of krijtbodems